porno porn

PostHeaderIcon ND 222/2013: Một số giao dịch không được thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định số  222/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2013 quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/3/2014, theo đó:

+ Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính.

 

+ Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

+Các tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán cũng như trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

+ Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

+ Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Nghị định này thay thế Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 8/3/2014.

Vui lòng download toàn bộ nghị định tại đây.

Theo web: dongnai.gdt.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 22 Tháng 5 2014 09:13)

 
1