VietnameseKorean

PostHeaderIcon Kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp không quá 1 lần/năm ( Dự thảo)

Kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp không quá 1 lần/năm

(HQ Online)- Theo ngành Thuế, tiến tới phải có qui định cụ thể về việc thực hiện thanh, kiểm tra doanh nghiệp theo chuyên đề, theo kế hoạch kiểm tra; đặc biệt việc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT) trong một năm không quá một lần. Nguyên tắc kiểm tra dựa trên việc đánh giá rủi ro về thuế, đánh giá việc chấp hành pháp luật của NNT.
 

PostHeaderIcon Nghị Quyết 29/2012/QH13 về miễn giảm Thuế TNCN bậc 1, giảm 30% thuế TNDN, Miễn thuế khoán Thuế GTGT năm 2012

Ngày 21/6/2012, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân năm 2012.

Tải Nghị Quyết  29/2012/QH13

* Một số nội dung chú ý trong Nghị Quyết:

 

PostHeaderIcon Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.3

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.3

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.3 có những thay đổi như sau:

1. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT theo Nghị quyết số 13/NQ-CP:

 

PostHeaderIcon Nghị Quyết 13 - CP Về Một Số Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Hỗ Trợ Thị Trường

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG

1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012 đối với các doanh nghiệp sau đây đang thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ......

 

PostHeaderIcon Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng thuế

 

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng thuế

Trong vài ngày tới, Chính phủ sẽ ban hành một Nghị quyết riêng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bao gồm các gói giải pháp tổng hợp về vĩ mô, tiền tệ, cải cách thủ tục hành .....

 

 
TIN TỨC NỔI BẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
12A03, Tầng 12, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Tp. HCM
Hotline: 0935 339 669


 
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

1