VietnameseKorean

PostHeaderIcon Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi , bổ sung TT 06/2012/TT-BTC

Ngày 17/05/2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ.

Theo đó,

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC

+ Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Chương I như sau:

 

PostHeaderIcon Tăng thuế đối với việc nhập khẩu ô tô cũ

Theo quyết định mới của Thủ tướng, mức thuế nhập khẩu với mặt hàng xe chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích cylinder dưới 1.500cc sẽ tăng từ 1.500 - 2.000 USD/chiếc.

Ngày 3/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 24/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

Theo đó, xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) dung tích xi lanh dưới 1.000cc có mức thuế nhập khẩu là 5.000 USD/chiếc.

Xe  ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc có mức thuế nhập khẩu là 10.000 USD/chiếc.

Như vậy, theo quyết định mới có hiệu lực từ ngày 20/6/2013 này, mức thuế nhập khẩu đối với hai dòng xe cũ này đã tăng lần lượt 1.500 USD và 2.000 USD so với mức quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg.

( Nguồn : dantri.com.vn)

 

PostHeaderIcon Thông tư số 16/2013/TT-BTC tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển

Ngày 7/1/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Để triển khai Nghị quyết số 02 của Chính phủ, tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ nêu trên. Dưới đây là một số nội dung chính của Thông tư số 16/2013/TT-BTC:

I - Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 

PostHeaderIcon Công Văn 187 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2012

Ngày 15/1/2013, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 187/TCT-CNTT về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012, trong đó có một số nội dung liên quan đến việc nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK), Khai thuế qua mạng (iHTKK), phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) đáp ứng nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN năm 2012.

Về đối tượng khai quyết toán thuế:

♦ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế.

 

 

PostHeaderIcon Luật số: 26/2012/QH13:sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

1. Khoản 2 và khoản 5 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.”

Vui lòng download để  xem thông tin chi tiết tại đây.

 

PostHeaderIcon Cập nhật chính sách thuế mới năm 2012

Thuế GTGT.

CV 17164/BTC-TCT ngày 11/12/2012 của BTC gửi các CT.

Thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng: Khoản thu từ lãi tin cho vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

CV 6795/CT-TTHT ngày 07/09/2012 của CT TPHCM.

Hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hàng hóa mua tại nước ngoài nhưng giao hàng tại kho ngoại quan.

 

PostHeaderIcon Công Văn 4592/TCT-CS

Công Văn 4592/TCT-CS Về việc : Tổ chức phổ biến , hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN theo thông tư số 199/2012/TT-BTC. Vui lòng tải file đính kèm để xem thông tin chi tiết.

 

PostHeaderIcon Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ (theo thông tư 06)

Quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ

Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

 

PostHeaderIcon Hơn 457 nghìn doanh nghiệp được miễn, giảm, gia hạn thuế

Tính đến tháng 11/2012, có khoảng 457.500 lượt doanh nghiệp và hộ sản xuất, hộ gia đình và cá nhân được miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, với số tiền khoảng 19.025 tỷ đồng.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ đã tiến hành miễn và gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng đối với khoảng 216.450 lượt doanh nghiệp, hộ sản xuất, hộ gia đình và cá nhân, với số tiền khoảng 11.160 tỷ đồng; thực hiện miễn, giảm và gia hạn tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với  khoảng 203.550 lượt doanh nghiệp, với số tiền khoảng 4.940 tỷ đồng.
Đến thời điểm tháng 11/2012, có trên 340 doanh nghiệp được gia hạn tiền sử dụng đất, với số tiền gần 2.470 tỷ đồng; khoảng 3.610 doanh nghiệp được giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2012, với số tiền 445 tỷ đồng. Ngoài ra, có 33.510 hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối được miễn thuế môn bài năm 2012 với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

 

PostHeaderIcon Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ về mức 23%

Thuế suất này giảm 2% so với hiện hành và dự kiến áp dụng từ năm 2014, theo dự thảo Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài chính công bố hôm qua.

Dự luật được Bộ Tài chính công bố để lấy ý kiến rộng rãi, song song với quá trình trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. Nội dung sửa đổi quan trọng được các doanh nghiệp chờ đợi thuế suất và hạn mức dành cho quảng cáo, chi hoa hồng, môi giới.

Như nhiều lần các cơ quan Chính phủ đánh tiếng trước đó, dự thảo giảm thuế phổ biến cho các doanh nghiệp từ mức 25% hiện hành xuống 23%. Theo cơ quan soạn thảo, việc giảm thuế nêu trên là phù hợp với xu hướng chung của các nước trong khu vực cũng như đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư. Sau khi giảm xuống mức 23%, thuế suất tại Việt Nam sẽ có tính cạnh tranh so với các nền kinh tế khác (ngang bằng Thái Lan, thấp hơn Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines…). Tuy nhiên, điều chỉnh này sẽ làm giảm thu ngân sách trong năm đầu áp dụng (dự kiến là 2014) khoảng 12.000 tỷ đồng, chưa kể các biện pháp ưu đãi khác.

 
TIN TỨC NỔI BẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
12A03, Tầng 12, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Tp. HCM
Hotline: 0935 339 669


 
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

1