VietnameseKorean

PostHeaderIcon Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 về “Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế”

Công ty kiểm toán và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu ( GAFC) xin gửi đến quý khách hàng thông tin như sau:

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 về “Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế”

Theo đó, để có thể khai thuế GTGT theo quý Người nộp thuế phải tự xác định doanh nghiệp mình có thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý hay không

Cách xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý như sau:

 

PostHeaderIcon Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính.....

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nội dung Thông tư:
- Thông tư hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
- Xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn;
- Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn;
- Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn; 
- Kiểm tra, thanh tra về hoá đơn.

 

PostHeaderIcon Câu hỏi về thông tư 179/2012/TT-BTC

Theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính về Chênh lệch tỷ giá thì khoản chi phí trả trước không phải đánh giá lại số dư cuối kỳ. Xin cho biết cụ thể là tài khoản nào? Chỉ tiêu nào trên Bảng Cân đối kế toán? 2. Người mua trả tiền trước và trả trước cho người bán bằng ngoại tệ có phải đánh giá lại số dư cuối kỳ không? 3. Tỷ giá thực tế sử dụng là tỷ giá của Ngân hàng thương mại. Nhưng tỷ giá xuất hóa đơn là tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Nên xử lý như thế nào?

Trả lời :

1. Chi phí trả trước được phản ánh ở Tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn và tài khoản 242 - Chi phí trả trước dài hạn. Trên Bảng cân đối kế toán chi phí trả trước phản ánh tại chỉ tiêu - Chi phí trả trước ngắn hạn (mã số 151) và Chi phí trả trước dài hạn phản ánh tại chỉ tiêu - Chi phí trả trước dài hạn (mã số 261).

 

 

PostHeaderIcon Hoàn thiện Luật Kế toán năm 2013 để hướng đến mục tiêu hội nhập quốc tế

I/ Sự cần thiết của việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Kế toán và ban hành mới Luật Kế toán

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 là văn bản pháp luật cao nhất về kế toán từ trước đến nay, đã luật hóa nhiều nguyên tắc, nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán. Sau khi công bố Luật Kế toán đã có những ảnh hưởng rất lớn trong nền kinh tế. Hoạt động kế toán đã được cả xã hội quan tâm thực hiện, từ đào tạo cán bộ kế toán, tổ chức công việc kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính giúp công khai, minh bạch thị trường tài chính cả khu vực doanh nghiệp, khu vực hành chính sự nghiệp và khu vực kinh doanh cá thể; đã đóng góp tích cực vào việc phát triển nền kinh tế đất nước trong quá trình đổi mới theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên sau 10 năm thực hiện, nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, mở cửa hội nhập quốc tế của Việt Nam đã phát triển nhanh, ra đời nhiều chính sách, chế độ mới về kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán, hình thành và phát triển nhiều tập đoàn kinh tế, khu công nghiệp… Luật Kế toán năm 2003 đã xuất hiện nhiều bất cập. Do đó việc tổng kết, đánh giá nhằm sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Luật Kế toán để khắc phục những bất cập, đáp ứng yêu cầu quản lý và tiếp cận kinh nghiệm quốc tế mới là điều phù hợp và rất cần thiết.

 

PostHeaderIcon Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản 6 tháng.

Ngày 25/4/2013, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản 6 tháng cho lao động nữ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo đó, căn cứ hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013, lao động nữ đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thai sản mà đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo Khoản 1, Điều 157 của Bộ luật Lao động thì thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp thai sản 6 tháng (lưu ý quy định này không áp dụng cho trường hợp nhận nuôi con nuôi).

 

PostHeaderIcon Những điểm mới trong thông tư 45 so với thông tư 203

Những điểm mới trong Thông tư 45/2013/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng kể từ năm tài chính 2013

Một số điểm thay đổi mới trong nội dung thông tư này như sau:

1. Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ: chỉ thay đổi về giá trị của TSCĐ phải từ 30.000.000 đồng trở lên ( so với lúc trước chỉ có 10.000.000 đồng).

2. Qui định rõ hơn về các chi phí này bao gồm: Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN

 

 

PostHeaderIcon Đề xuất hoàn lại tiền thuế BVMT đối với mặt hàng túi nilông

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với mặt hàng túi nilông, mới đây, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất hoàn lại tiền thuế BVMT đã nộp từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 14/11/2012 đối với mặt hàng này.

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về thuế BVMT

Luật thuế BVMT chính thức đi vào cuộc sống từ ngày 01/01/2012, với mục đích khuyến khích phát triển kinh tế đi liền với giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Đồng thời, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của tổ chức, cá nhân trong đầu tư sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm có tác động đến môi trường, mặt khác, tạo nguồn thu cho hoạt động môi trường.

 

PostHeaderIcon Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai thuế qua mạng ( từ ngày 01/7/2013 )

Thực hiện chiến lược cải cách hiện đại hóa ngành thuế đến năm 2020, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế vào năm 2020. Ngày 20/11/2012 Quốc hội đã ban hành Luật số21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số78/2006/QH11.

Luật lần này đã bổ sung khoản 10 vào Điều 7 như sau: “Trường hợp người nộp thuếlà tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”

 

PostHeaderIcon Lao động nữ nghỉ sinh 6 tháng từ tháng 1/2013

Bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, lao động nữ nghỉ sinh từ tháng 1/2013 sẽ được nghỉ thêm 2 tháng. Một số doanh nghiệp cũng đã công bố chế độ đãi ngộ với người đi làm trước hạn.

Bà Trần Thị Thúy Nga cho biết, theo luật hiện hành thời gian nghỉ sinh là 4 tháng, và nếu sinh tháng 1/2013 sẽ phải đi làm vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, ngày 1/5 Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực nên chị em sẽ được nghỉ thêm 2 tháng.

Bộ luật Lao động sửa đổi quy định, lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá hai tháng.

 

PostHeaderIcon Hướng dẫn về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 199/2012/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO.

♦ Theo thông tư 199/2012/TT-BTC, doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO, kể từ năm 2012 được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN có hiệu lực thi hành (theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN kể từ kỳ tính thuế năm 2006 trở về trước đến thời điểm doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập); Hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO (theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN áp dụng kỳ tính thuế năm 2012).

 
Các bài viết khác...
TIN TỨC NỔI BẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
12A03, Tầng 12, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Tp. HCM
Hotline: 0935 339 669


 
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

1