VietnameseKorean

PostHeaderIcon Nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.4.4)

Tổng cục Thuế vừa có Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.4 và ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5.

Việc nâng cấp này nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong đó, ứng dụng cập nhật kiểm tra ràng buộc các chỉ tiêu trên Thông báo phát hành hóa đơn đáp ứng yêu cầu “Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn”.

Bắt đầu từ ngày 14/6/2017, khi lập Thông báo phát hành hóa đơn, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.4, iHTKK 3.4.5 thay cho các phiên bản trước đây.

 

PostHeaderIcon Tổng Hợp Những Điểm Mới Trong Thông Tư 200/2014/TT-BTC

PHẦN 1: CÁC ĐIỂM CHUNG

  1. Bỏ tất cả hình thức sổ kế toán, DN tự quyết định hình thức sổ phù hợp với DN (Phụ lục hình thức sổ QĐ15 chỉ mang tính tham khảo).
  2. Tất cả DN đều được dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán (nếu thoả điều kiện quy định) nhưng phải lập BCTC chuyển đổi theo VNĐ, kiểm toán BCTC VNĐ và sử dụng BCTC VNĐ là Báo cáo pháp lý (trước đây chỉ DN FDI được sử dụng ngoại tệ là đơn vị tiền tệ trong kế toán và BCTC bằng ngoại tệ được kiểm toán cũng là BCTC mang tính pháp lý).
  3. DN tự quyết định việc ghi nhận vốn kinh doanh cấp cho đơn vị hạch toán phụ thuộc là Nợ phải trả (336) hoặc Vốn chủ sở hữu (411).
  4. DN phải ghi nhận Doanh thu, giá vốn điều chuyển sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ nội bộ nếu việc điều chuyển này tạo ra giá trị gia tăng trong sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO HÌNH THỨC CỦA CHỨNG TỪ KẾ TOÁN (Hoá đơn hay Chứng từ luân chuyển nội bộ).

PHẦN 2: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN: các tài khoản TÀI SẢN không còn phân biệt ngắn hạn, dài hạn .

1. Bỏ các tài khoản

  • Bỏ các tài khoản: 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415.
  • Bỏ các tài khoản 129, 139, 159
  • Bỏ các tài khoản 512, 531, 532
  • Thêm tài khoản 357-Quỹ bình ổn giá
  • BỎ TOÀN BỘ TÀI SẢN NGOÀI BẢNG CĐKT
 

PostHeaderIcon Công Văn 1412/TCT-CS Vv : Sử Dụng Hóa Đơn Xuất Khẩu

Về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn xuất khẩu, ngày 25/04/2014, Tổng Cục Thuế đã có Công Văn 1412/TCT-CS trong đó nêu rõ:

-Từ ngày 01/03/2014 các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã phát hành hóa đơn xuất khẩu nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sửdụng hóa đơn xuất khẩu.

-Cơ quan Thuế chỉ ngừng tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu kể từ ngày 01/06/2014.

Đối với hóa đơn xuất khẩu đã thông báo phát hành trước ngày 01/6/2014thì doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/07/2014 để được tiếp tục sử dụng.

Vui lòng download toàn bộ công văn tại đây.

Theo web : www.globalauditing.com

 

PostHeaderIcon Hóa Đơn Bị Sai Sót Nhỏ Vẫn Được Chấp Nhận

Ngày 11/02/2014, Bộ Tài chính vừa ban hành Công Văn 1781/BTC-TCT hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức.

Theo đó, Cục thuế sẽ kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì thực hiện hoàn thuế, khấu trừ thuế đối với những trường hợp hóa đơn sai hình thức sau:

-  Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT;

-  Hóa đơn viết tắt tên, điạ chỉ người mua hàng nhưng đúng MST;

-  Viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống

Vui lòng download công văn tại đây.

Theo webketoan.vn

 

PostHeaderIcon NĐ191/2013/NĐ-CP :hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn và các nội dung khác về tài chính công đoàn

Web : www.onthicpa.com gửi đến các bạn thông tin sau :

Ngày 21/11/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn và các nội dung khác về tài chính công đoàn.

Theo Nghi định này, tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, cũng sẽ phải thực hiện nộp kinh phí công đoàn, mức nộp kinh phí là 2% tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH. bao gồm:

 

PostHeaderIcon ND 182/2013 : Tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2014

Ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo Nghị Định 182/2013/NĐ-CP mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 chia theo 4 vùng I, II, III, IV cụ thể như sau:

 

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2014

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng hiện nay

I

2.700.000  đồng/tháng

2.350.000 đồng/tháng

II

2.400.000  đồng/tháng

2.100.000 đồng/tháng

III

2.100.000  đồng/tháng

1.800.000 đồng/tháng

IV

1.900.000  đồng/tháng

1.650.000 đồng/tháng

 

 

 

PostHeaderIcon Phạt tiền đến 200 triệu đồng nếu vi phạm thủ tục thuế

Vừa qua, ngày 16/10/2013, Chính Phủ ban hành nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó:

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế được chia làm hai hình thức:

♦ Phạt cảnh cáo.

Phạt cảnh cáo được áp dụng với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo.

♦ Phạt tiền.

+  Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế:  phạt tối đa không quá 200 triệu đồng đối với người nộp thuế là tổ chức có hành vi vi phạm thủ tục thuế. Mức phạt tối đa đối với người nộp thuế là cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức

+  Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phạt 20% số tiền thiếu, số tiền thuế được hoàn

+  Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế sẽ bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, gian lận.

 

 

PostHeaderIcon ND109/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Ngày 24/09/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn được quy định tại Nghị định khác của Chính phủ thì áp dụng quy định tại các Nghị định đó để xử phạt.

 

PostHeaderIcon NĐ 105/2013/NĐ-CP :Tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán...

Ngày 16/9/2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định này quy định chi tiết về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Theo Nghị định này, hầu hết các mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đều tăng gấp đôi so với quy định hiện hành, từ 30 triệu đồng lên 60 triệu đồng, cụ thể như:

♦ Phạt tiền từ 500.000 đ tới 1.000.000 đ đối với các hành vi sau:

+ Lập chứng từ kế toán không đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật về kế toán.

+ Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán.

 

 

PostHeaderIcon Chuẩn kế toán mới, CTCK nói gì?

Coi chừng gây sốc

Mối bận tâm nhất của các CTCK, sau chuỗi hội thảo xây dựng các chuẩn mực kế toán Việt Nam cho thị trường vốn Việt Nam, kéo dài 3 ngày do Bộ Tài chính tổ chức vừa kết thúc, là lộ trình triển khai các chuẩn kế toán mới chưa định hình, trong khi điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động của CTCK.

Định hướng xây dựng các chuẩn kế toán mới đối với CTCK mà Bộ Tài chính đang theo đuổi là gần như áp dụng 100% theo thông lệ quốc tế. Điều này đặt trong thực tiễn trình độ phát triển không đồng đều của hơn 100 CTCK đang hoạt động, rõ ràng nếu không có lộ trình áp dụng phù hợp sẽ gây sốc cho DN và thị trường.

 
Các bài viết khác...
TIN TỨC NỔI BẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
12A03, Tầng 12, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Tp. HCM
Hotline: 0935 339 669


 
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

1