VietnameseKorean

PostHeaderIcon Nhận diện hệ thống kế toán quản trị tốt

Đối với các nước có nền kinh tế thị trường phát triển thì vai trò của kế toán quản trị đã được xác định là hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh và có thể giúp nhà quản trị đảo ngược tình thế. Một câu chuyện minh họa cho nhận định này đã được các tác giả Shahid Ansari (California State University Northridge), Jan Bell (California State University Northridge), Thomas Klammer (University of North Texas), Carol Lawrence (University of Richmond) trình bày trong ” Strategy and Management Accounting”:

“Reel Tape là một công ty lớn được thành lập trong những năm 60. Chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên kinh doanh trong lĩnh vực băng từ. Chúng tôi có rất ít đối thủ cạnh tranh ở vùng Coast West và chúng tôi có một vùng đất khá đẹp. Khi cassette bắt đầu xuất hiện chúng tôi đã tung ra loại sản phẩm nhưng không phải là sản phẩm quen thuộc nhưng chúng tôi vẫn giữ phong cách kinh doanh theo cách cũ. Nhưng thị trường đã thay đổi. Chúng tôi có thêm những đối thủ cạnh tranh từ châu Âu, Nhật và các nhà sản xuất từ miền viễn tây. Các đối thủ của chúng tôi đã có giá bán thấp hơn giá thành của chúng tôi. Họ cũng đã cải thiện chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng hạn, giới thiệu sản phẩm mới chẳng hạn như băng từ bằng chromium mà khi đó chúng tôi chưa sản xuất ra chúng. Khi chúng tôi nhận ra, đã là quá trễ. Chúng tôi phát hiện ra rằng đã mất quá nhiều khách hàng. Nhiều khách hàng đã rời bỏ chúng tôi, vì sao như vậy?

 

PostHeaderIcon Nghiên cứu về phương pháp giá trị hợp lý trong việc đánh giá giảm giá trị của Lợi thế Thương mại

Tóm tắt

Việc áp dụng kiểm tra giảm giá trị của Lợi thế Thương mại (LTTM) theo Chuẩn mực lập Báo cáo tài chính (IFRS) được xem là bước quan trọng trong việc chuyển đổi kế toán tài chính và lập BCTC từ phương pháp giá phí đến phương pháp giá trị hợp lý.

Bàn về phương pháp giá trị hợp lý trong việc đánh giá giảm giá trị của Lợi thế Thương mại

Sự thay đổi kỹ thuật này là chủ đề tăng lên của nhiều nghiên cứu mà thường xuyên bị chỉ trích nhiều khía cạnh kỹ thuật của chuẩn mực mới và nêu bật sự tùy ý tăng lên mà nó cho phép các nhà quản lý trong việc xác định lợi nhuận trong kỳ. Trong khuôn khổ bài viết này, phương pháp giá trị hợp lý được thảo luận về khía cạnh kỹ thuật và đưa ra những vấn đề bàn luận có liên quan đến các quy định của chuẩn mực. Nghiên cứu này giúp ích cho các nhà ban hành chính sách có cái nhìn sâu sắc hơn về việc áp dụng phương pháp giá trị hợp lý cũng như định hình trong việc ban hành chính sách phù hợp hơn trong điều kiện của Việt Nam.

 

PostHeaderIcon Phương pháp hạch toán cổ phiếu theo mệnh giá

Hạch toán cổ phiếu quỹ theo mệnh giá

Theo ĐTCK số 83, đã có bài viết “Cổ phiếu quỹ có thể lợi bất cập hại” của ông Huy Nam, trong đó giới thiệu phương pháp hạch toán cổ phiếu quỹ theo giá vốn. Lần này, tác giả tiếp tục giới thiệu phương pháp hạch toán cổ phiếu quỹ theo mệnh giá và nhấn mạnh, nếu có một cách làm khác đi hai cách này, thì đó không thể được xem là giao dịch cổ phiếu quỹ theo đúng bản chất nghiệp vụ chứng khoán.

 

PostHeaderIcon Nhận Diện Các Chỉ Tiêu Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong các báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp phải lập để cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng. Trước đây báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được lập hoặc không tùy theo khả năng và điều kiện của doanh nghiệp, nhưng hiện tại, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã trở thành báo cáo bắt buộc phải lập để cung cấp thông tin. Các vấn đề pháp lý liên quan đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã được quy định trong luật kế toán, chuẩn mực kế toán (Chuẩn mực số 24) và thông tư hướng dẫn thực hiện (Thông tư 105/2003-TT-BTC ngày 04.11.2003).

 

PostHeaderIcon Ấn tượng với số lượng học viên hoàn tất chương trình ACCA

Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) vừa công bố con số ấn tượng về số lượng học viên hoàn tất môn thi cuối cùng vào kỳ thi tháng 6/2012.

Số lượng học viên hoàn tất chương trình ACCA đầy ấn tượng
 

PostHeaderIcon Hiểu về công cụ CRM

CRM là gì?

CRM là viết tắt của Customer Relationship Managemet - Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển quan hệ gắn bó với khách hàng qua nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen của họ. Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với với khách hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự thành công của mỗi công ty nên đây là vấn đề hết sức được chú trọng. Có nhiều yếu tố công nghệ liên quan tới CRM nhưng không phải CRM là một thuật ngữ công nghệ thuần tuý. Các hiểu đúng nhất đối với CRM là: Đó là toàn bộ các quy trình thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin về khách hàng, hàng bán, hiệu quả của các công tác tiệp thị, khả nǎng thích nghi của công ty đối với các xu hướng của thị trường nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty.
 

PostHeaderIcon DN gia tăng sở hữu chéo:Thách thức hiểu BCTC hợp nhất

DN gia tăng sở hữu chéo:

Thách thức hiểu BCTC hợp nhất

Mô hình sở hữu chéo giữa các DN ngày càng trở nên phổ biến. Vì nhiều lý do, trong BCTC hợp nhất của một số công ty niêm yết, các khoản đầu tư từ các công ty liên doanh, liên kết chưa được ghi nhận theo đúng quy định. Điều này sẽ dẫn đến sai lệch về số liệu tài chính của DN. Tuy nhiên, vấn đề trên chưa được thị trường quan tâm đúng mức.

 

PostHeaderIcon Tài liệu về kế toán quản trị

Tài liệu về kế toán quản trị

(Nguồn: http://www.saga.vn | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 51)

Các nhà quản lý trong tất cả các tổ chức đều dựa vào thông tin kế toán quản trị để ra quyết định, lập kế hoạch, và kiểm soát hoạt động của tổ chức. Ngành học "Kế toán quản trị" giúp các bạn có khả năng thu thập, phân tích, và cung cấp thông tin kế toán để hổ trợ cho quá trình quản lý hoạt động của tổ chức, bao gồm việc lập kế hoạch, điều hành, kiểm soát, và ra quyết định của các nhà quản lý.

 

PostHeaderIcon Kế toán đối với doanh nghiệp giải thể

Mặc dù Bộ Taì chính và các ngành chức năng liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp lý liên quan đến giải thể doanh nghiệp
Nhưng những vấn đề cụ thể về kế toán vẫn chưa được đề cập đến trong chế độ kế toán cũng như các quyết định, thông tư liên quan.

 
TIN TỨC NỔI BẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
12A03, Tầng 12, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Tp. HCM
Hotline: 0935 339 669


 
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

1