VietnameseKorean

PostHeaderIcon Tư vấn - Hỏi đáp

Câu Hỏi : Khoản 11, Điều 9, Thông tư của Bộ Tài chính số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 (TT45) quy định: “Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.” Đến thời điểm có hiệu lực của TT 45, những TSCĐ này đã khấu hao hết thì có phải hạch toán điều chỉnh " Nợ 214/Có 211" để trong danh sách tài sản của doanh nghiệp chỉ thể hiện những tài sản thỏa mãn TT45?

Trả Lời : Theo Ban Tư vấn VACPA, đối với các TSCĐ đã hết khấu hao, doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013, doanh nghiệp thực hiện chuyển các TSCĐ này sang theo dõi trong danh mục công cụ dụng cụ xuất dùng đã phân bổ hết giá trị vẫn còn sử dụng (ghi Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ/Có TK 211 – TSCĐ hữu hình). Danh mục TSCĐ của doanh nghiệp chỉ theo dõi các TSCĐ đủ tiêu chuẩn, điều kiện là TSCĐ theo quy định hiện hành.

( Nguồn : vacpa.org.vn)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
TIN TỨC NỔI BẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
12A03, Tầng 12, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Tp. HCM
Hotline: 0935 339 669


 
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

1