VietnameseKorean

PostHeaderIcon Dự kiến thông qua Luật doanh nghiệp sửa đổi

Trong các ngày 24/5 và 5/6, các ĐBQH thảo luận ở Tổ và Hội trường về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014.

Sau khi tổng hợp ý kiến ĐBQH, QH đã ban hành Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 trình Quốc hội thông qua.

Theo đó, Dự thảo Nghị định bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 5, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Dự án Luật đấu thầu (sửa đổi) và Luật việc làm được bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6

Dự thảo bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 các dự án: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật đầu tư công; Luật hải quan (sửa đổi); Luật hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng theo Dự thảo Nghị định, sẽ rút khỏi Chương trình năm 2013 các dự án: Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược.

Tại kỳ họp thứ 7, QH dự kiến sẽ thông qua 14 dự án, bao gồm: Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật đầu tư công; Luật hải quan (sửa đổi); Luật hộ tịch; Luật phá sản (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật xây dựng (sửa đổi); Luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 (theo quy trình thông qua tại một kỳ họp). Đồng thời xin QH cho ý kiến 15 dự án.

UBTVQH cho biết tại kỳ họp này, có ý kiến ĐBQH đề nghị cân nhắc về thời điểm trình thông qua dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, có thể lùi lại một năm để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý.

Tuy nhiên, việc xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã và đang được tiến hành đúng các bước theo tiến độ và yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, ý kiến của ĐBQH tại kỳ họp này, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp sau.

Sau khi thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Quốc hội sẽ phải tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều dự án liên quan đến Hiến pháp như các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân… Do đó, UBNTQH đề nghị Quốc hội cho giữ tiến độ Chương trình như kế hoạch đã được Quốc hội quyết định.

(Nguồn : www.phapluatvn.vn)

 
TIN TỨC NỔI BẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
12A03, Tầng 12, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Tp. HCM
Hotline: 0935 339 669


 
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

1