VietnameseKorean

PostHeaderIcon Câu hỏi về thông tư 179/2012/TT-BTC

Theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính về Chênh lệch tỷ giá thì khoản chi phí trả trước không phải đánh giá lại số dư cuối kỳ. Xin cho biết cụ thể là tài khoản nào? Chỉ tiêu nào trên Bảng Cân đối kế toán? 2. Người mua trả tiền trước và trả trước cho người bán bằng ngoại tệ có phải đánh giá lại số dư cuối kỳ không? 3. Tỷ giá thực tế sử dụng là tỷ giá của Ngân hàng thương mại. Nhưng tỷ giá xuất hóa đơn là tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Nên xử lý như thế nào?

Trả lời :

1. Chi phí trả trước được phản ánh ở Tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn và tài khoản 242 - Chi phí trả trước dài hạn. Trên Bảng cân đối kế toán chi phí trả trước phản ánh tại chỉ tiêu - Chi phí trả trước ngắn hạn (mã số 151) và Chi phí trả trước dài hạn phản ánh tại chỉ tiêu - Chi phí trả trước dài hạn (mã số 261).

 

2. Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ tài chính không cho phép đánh giá lại số dư cuối kỳ các khoản trả trước cho người bán bằng ngoại tệ và các  khoản tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ bằng ngoại tệ.

 

3. Tỷ giá xuất hóa đơn theo quy định của Luật thuế là theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhằm mục đích thuế. Còn tỷ giá thực tế sử dụng khi thanh toán là tỷ giá của ngân hàng thương mại nhằm mục đích kế toán. Điều này không có gì mâu thuẫn. Chênh lệch (lãi, lỗ) tỷ giá (nếu có) được ghi nhận theo quy định của Chế độ kế toán hiện hành.

( Nguồn : vacpa.org.vn)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
TIN TỨC NỔI BẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
12A03, Tầng 12, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Tp. HCM
Hotline: 0935 339 669


 
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

1