chung cư golden west, chung cư văn phú victoria phần mềm quản lý may ap trung may ep nuoc mia may nen khi may bom nuoc dan dung may tap co bung may bo dam may gat bo luu dien Toyota ha dong may nen khi puma Máy nén khí Puma PX-0260 túi xách nam dong trung ha thao máy làm sữa chua misushita chiếu mây điều hòa che thai nguyen ngon
http://upsizemag.com/atorvastatin-40-mg.pdf information oleanz philippines prozac 60 mg evista cheap diflucan pfizer price in mayami fluconazole kopen http://upsizemag.com/cabergoline-cost-without-insurance.pdf norvasc pfizer price info about zantac pharmacy piracetam nootropic http://www.phaseivengr.com/order-sirolimus.pdf cilostazol info about rapamune tab 1mg celecoxib online ciprofloxacin scl 500mg clomiphene in mexico http://www.naturaldiamondcompany.com/order-caverta-online-india.pdf http://www.phaseivengr.com/levothyroxine--5mg.pdf azithromycin tablets 500 mg in united states buy enalapril maleate 5mg levetiracetam generic brands information protonix generic brand order demadex bupropion 75 vs 300xl amitriptyline 5 mg in uk irbesartan amlodipin info about generic of synthroid http://upsizemag.com/benazepril-hcl-20-mg.pdf where can i buy monodox levetiracetam sales about buy gleevec imatinib ciplactin cipla in india lamisil lioresal 10mg in india buy promethazine w codeine disulfiram for sale http://artistlane.com/esomeprazole-capsules-20mg.pdf aripiprazole in india buy cheap tadora duloxetine generic penegra 50 hindi in uk abilify canada pepcid ac 100 sildigra india zantac buy uk flomax 200mg suhagra cost in india diovan generic walmart price diflucan canada cheapest nizoral 2 buy tadalafil jelly tab nizonide dt amoxicillin 500mg cheap in usa http://www.phaseivengr.com/tadarise-60-mg.pdf http://upsizemag.com/doxycycline-cost.pdf atorvastatin uk price buy bimatoprost ophthalmic pepcid ac generic ciprofloxacin pillslenalidomide 10 mg nitazoxanide order buy clozapine 100 mg in new york drug azithromycin pantoprazole info about mebendazole 100 mg soranib tablets price http://artistlane.com/alendronate-sodium.pdf omeprazole australia budeprion xl wal-mart cost glucotrol xl 25 gleevec tab http://artistlane.com/stendra-purchase.pdf no prescription fluorouracil http://pulseseismic.com/cilostazol-price-philippines.pdf cost of baclofen plavix drug in india tab admenta 5mg in mayami buy malegra dxt prilosec in russian apotheke finpecia in new york vardenafil online in united states buy cheap ciplactin information buy bupropion xl 150 mg buy finasteride canada glipizide 10 mg price in usa modafinil price novartis diovan tadacip medicine zhewitra sunrise caverta tablets suhagra avis diflucan canada careprost in australia mirtazepine 45 buy sertraline gleevec cost at caremark tretinoin mexico 232;me-kopen.pdf toprol xl coupon fertyl tablet 50mg buy cheap natamet bimatoprost prices us pharmacy cheap lumigan uk sirolimus http://www.phaseivengr.com/over-the-counter-orlistat.pdf cost lipitor http://www.phaseivengr.com/alendronate-sodium-trihydrate.pdf 20 mg atomoxetine 180 tadalafil citrate liquid propranolol hcl bp 10mg lowest price for zantac zovirax ointment costtadaga 40mg sildigra 100mg more info about suhagra 100mg imatib 400mg in california information imatib 100mg http://www.sfcu.com.au/the-cove-shop/bus/2015-5-a-side-tournament-registration-just-for-fun-detail/ cenforce 100mg tadacip 20mg pletoz 100mg buy viraday buy viraday 300mg super p force 100mg tadasoft 40mg careprost in france sildisoft 50mg eriacta 100mg about filagra 100mg pletoz 50mg caverta 100mg caverta 50mg vidalista 20mg http://www.sfcu.com.au/cove-news/ http://www.sfcu.com.au/cove-chants/ finpecia 1mg about snovitra 20mg silagra 100mg http://worldclaim.net/business-insurance-claims/ vilitra 20mg Cenforce 100mg viraday 300mg sildisoft 100mg
VietnameseKorean

PostHeaderIcon Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013

Một số lưu ý khi quyết toán thuế năm 2013 từ Công ty Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu

Gần đến kỳ quyết toán thuế năm 2013, Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu xin gửi đến quý khách hàng một số nội dung quan trọng cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cuối năm cũng như chính sách thuế liên quan đến thuế nhà thầu nước ngoài. Cụ thể như sau:

Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp:

Văn bản hướng dẫn chính sách thuế thu nhập trong năm nay là Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày  27/7/2012. Ngoài ra, các văn bản bổ sung thêm bao gồm Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 01/7/2013.

Điểm mới áp dụng trong chính sách thuế này như sau:

I.    Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng

1.  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu (sau đây gọi là doanh nghiệp) có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

 

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

-   Như vậy tổng doanh thu năm trước liền kề được xác định = doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu từ hoạt đông tài chính

Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian từ 01/01/2013 đến hết ngày 30/6/2013 thì doanh thu được xác định căn cứ vào chỉ tiêu "doanh thu phát sinh trong kỳ” (không bao gồm thu nhập khác) mã số [21] trên Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý I và quý II năm 2013 theo Mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế đầu tiên của năm 2012 nhiều hơn 12 tháng theo quy định thì doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân tháng của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

-  Doanh thu bình quân = Như vậy tổng doanh thu năm trước liền kề được xác định / tổng số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh  = (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu từ hoạt đông tài chính )/ tổng số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh

-  Chỉ tiêu doanh thu bình quân này không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân của các tháng đầu năm 2013 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

-  Doanh thu bình quân =  Doanh thu phát sinh trong kỳ (không bao gồm thu nhập khác) / tổng số tháng đầu năm đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 = (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu từ hoạt đông tài chính )/ tổng số tháng đầu năm đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013

-  Chỉ tiêu doanh thu bình quân này không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập kể từ ngày 01/07/2013 thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 25% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20% (trừ các khoản thu nhập quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư này).

-  Doanh thu bình quân =  Doanh thu phát sinh trong kỳ (không bao gồm thu nhập khác) / Tổng số tháng trong năm  = (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu từ hoạt đông tài chính )/ tổng số tháng trong năm

-  Chỉ tiêu doanh thu bình quân này không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

2. Thuế suất 20% quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau:

a)   Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại Điều 2, Thông tư này), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

b)    Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

c)    Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nguyên tắc xác định:

a)  Doanh nghiệp phải hạch toán riêng phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% và phần thu nhập không được áp dụng thuế suất 20%. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% và phần thu nhập không được áp dụng thuế suất 20% thì thu nhập được áp dụng thuế suất 20% được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được áp dụng thuế suất 20% trên tổng doanh thu trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp.

-  Thu nhập áp dụng thuế suất 20%  =  Tổng thu nhập chịu thuế x (Tỷ lệ giữa doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được áp dụng thuế suất 20% / tổng doanh thu trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp)

-  Tổng doanh thu trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp  = doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu từ hoạt đông tài chính + thu nhập khác

b)  Sau khi xác định riêng được thu nhập, doanh nghiệp được phép bù trừ lãi, lỗ giữa các hoạt động với nhau, phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập. Việc bù trừ lãi, lỗ giữa các hoạt động với nhau trong từng giai đoạn được áp dụng văn bản cụ thể như sau:

-      Đối với giai đoạn từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2013 thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

i)     Doanh nghiệp có lỗ được chuyển số lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

ii)    Doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản chỉ được chuyển số lỗ vào thu nhập tính thuế của hoạt động này

-      Kể từ ngày 01/01/2014 thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung cụ thể như sau:

i)     Doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

ii)    Doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư sau khi đã thực hiện bù trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này nếu còn lỗ và doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được chuyển lỗ sang năm sau vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó. Thời gian chuyển lỗ theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Khoản 3, Điều 7 của Luật này qui định : thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.

c)   Xác định thu nhập được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013:

-     Trường hợp doanh nghiệp xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013 thì áp dụng thuế suất 20% theo thực tế doanh nghiệp hạch toán được kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

-     Trường hợp doanh nghiệp không xác định được thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013 thì thu nhập được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 được xác định trên cơ sở số thu nhập được áp dụng thuế suất 20% phát sinh bình quân trong các tháng nhân (×) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh tính từ ngày 01/7/2013 đến hết năm tài chính đó và được xác định theo công thức sau:

Thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% kể từ 01/7/2013 đến hết năm tài chính.

=

Tổng thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% phát sinh trong năm tài chính

x

Số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ 01/7/2013 đến hết năm tài chính

Tổng số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính


II.   Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của doanh nghiệp từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội

1.   Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu (sau đây gọi là doanh nghiệp) thực hiện đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với phần thu nhập từ doanh thu bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội quy định tại khoản này là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội ký hợp đồng chuyển nhượng nhà có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/7/2013 và còn tiếp tục thu tiền kể từ ngày 01/7/2013 (doanh nghiệp chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu, doanh nghiệp đã kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ trên doanh thu thu được tiền) và thời điểm bàn giao nhà kể từ ngày 01/7/2013 thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng nhà này được áp dụng thuế suất 10%.

Thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất 10% tại khoản này là thu nhập từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua phát sinh từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 thì thu nhập được áp dụng thuế suất 10% được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên tổng doanh thu trong thời gian tương ứng của doanh nghiệp.

2.  Xác định thu nhập được áp dụng thuế suất 10% từ 01/7/2013:

a) Trường hợp doanh nghiệp xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế từ ngày 01/7/2013 thì áp dụng thuế suất 10% theo thực tế doanh nghiệp hạch toán được kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

b) Trường hợp doanh nghiệp có năm tài chính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính khác năm dương lịch hoặc năm tài chính không bắt đầu từ ngày 01/7/2013 và không xác định được thu nhập chịu thuế từ ngày 01/7/2013 thì thu nhập áp dụng thuế suất 10% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến hết năm tài chính đó và được xác định theo công thức sau:

Thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 10% bình quân tháng

=

Doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

x

Tổng thu nhập tính thuế trong năm (không bao gồm thu nhập khác)

:

Số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm


Thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 10% kể từ 01/7/2013 đến hết năm tài chính

=

Thu nhập được áp dụng thuế suất 10% bình quân tháng

x

Số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ 01/7/2013 đến hết năm tài chính

III.  Chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Tính đến thời điểm ngày 06/11/2013,  văn bản hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể là thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012  và  có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở đi và đến năm tài chính 2013 vẫn áp dụng văn bản này.

Nguồn : www.globalauditing.com

Hãy liên hệ với Công Ty Kiểm Toán và Tư vấn Tài Chính Toàn Cầu ( GAFC) để được tư vấn và cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn chuyên nghiệp nhất.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
TIN TỨC NỔI BẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tòa nhà Indochina Park Tower– 04 Nguyễn Đình Chiểu – Phường Đakao – Q.1 – TP.HCM
Hotline: 0935 339 669


 
CHỨNG KHOÁN

HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL